Do you speak Romany?

Front Cover
S. Mašić, 2000 - English language - 160 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

1Јуос Ап1ипо 5уа1о Мгоаиспоп
9
О Кагоуогшки Апааи буа1охко
23
па1а5ак Втауе1ре РгопипсјаИоп апа Ассеп15
32
Ве1оуј 1е1а Тгиро Восу Рагс5
41
2аштапја Висј РгоГе55тп5
47
рпћог А1а1ија тај рпћоп Тоо15 апа Ешртес
53
Nоуас Еое фпја Мопеу
59
Рке Рре Бппк5
66
Оотасе гјуоНпје Сћегите с1гатћагја Ооте5Пс Ашта15
71
Кос1 1екага Каи с1ок1оп А1 те Оос1ог5
85
опа о тај уој Не апс1 јбће
98
пеаспе ВПасТпре РогћШсћш? апс1 аНоп5
113
Јасћ Втаћ М15Гогтпе5
126
Рг1ске о5оћте Магш5каш 5ик Рћу5јса1 Сћагас1етНс5
129
2атешсе Ме Ш уо Ргопоиш
142
2паб Н с1а оуопт гот5к1? ВШ Оа И с1гапе5 кај
155

Bibliographic information