DOCUMENTS HISTORICHS CATALANS DEL SIGLE XIV: COLECCIO DE CARTAS FAMILIARS

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 127 - Francesch é tramatem á vos, que la li presentets, li digats que daciavant se abstenga de aytals paraules sino vol provocar nostra ira sobre si car verament noy dariem paciencia. E si per aventura ell se referma que axi ho trob per la dita art de astronomía...
Page 28 - Nos havem vist á uyl quel vostre Monestir es flach de la part de les cambres nostres vers lo verger major, per manera quel dit Monestir sen poria perdre.
Page 66 - March é vos, obrá dalquimia de guisa que dargent viu feu argent fi , que tench á cenrada, del qual argent axi fet fo feta despuys . una taceta, la qual vos havets. E ans mes dit lo dit Maestre . .•. ; March, quel dit hom fa en la obra del argent un pes sobre .ccc.
Page 44 - XIII. dies de octubre en l'any de la nativitat de nostre Senyor mil CCCC.
Page 118 - Entes havem que ara novellament es vengut aqui un hom avoncle den Company de la ciutat de Mallorques, lo qual, be ha .xl. anys, ana en Tartaria e en la térra del gran can ab en Francesch dez Valer, de la dita ciutat.
Page 51 - ... us pregam que axí ab los marmessors del dit en Matheu com encara la muller que fou d'aquell, e altres qualsevol persones, fassats en tota manera que vos hajats e cobréis los dits libres, e acá haja recapte sens falla... dada en la orta de Murvedre, sots nostre segell secret, a .vi. dies de juliol de l'any .mccclxv. rex Petrus. Dominus rex misit earn signatam.
Page 124 - Vostra letra hauem reebuda et entes g0 ques hí contenia responem vos que sil bisbe del qual nos fets mencio sap la obra dalquimia axi perfectament com deits a nos plaura de ferli no solament los auantatges et profits que deits mes molts maiors.
Page 30 - Encara us manam que façats fer lo banch en que estiga lo retaule sobre laltar que sia de belles figures, ço es la ymaja.
Page 3 - E no res menys en continent tancaren tots los portals de la vila, que no jaquiren persona del mon exir tro a huy mati.

Bibliographic information