Dat gheheele nyeuwe Testament, met grooter naersticheyt ghecorrigeert, nyet alleen na der Griecsche ende Latijnsche waerheyt, maer oock na die beste ende outste boecken van beyden talen, die gheapprobeerste, met die canones, die wi onderwijsen ghenaemt hebben, ende dat inhout van elcker capittel, so wel vanden Epistolen der Apostolen, als der Euangelien

Front Cover
by my Adriaan van Berghen, 1533 - 790 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information