Data of monitoring of compliance of the UN refugee convention by the Republic of Kazakhstan

Front Cover
Iskander, 2005 - Social Science - 233 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ГЛАВА 2
29
ГЛАВА 4
42
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
74
Copyright

1 other sections not shown

Common terms and phrases

1егп1огу оГ 1Ье КериЬНс оГ аге Агйс1е аз азаматтарына азаматы Алматы аныктау апё аррНсайоп аумагында б1рге бар барлык бас баска бектлген беру бойынша болады болган болып боскын деп боскын мэртебесш боскындар боскындардьщ гегиее гезЫепсе гесошгеё гетеез Гог гражданам гражданства Договаривающиеся Государства документов екшетп емес жагдайда жеке женшдеп жергшкп жок жумыс жылгы жэне Закона занды зац зЬа11 Ье ищущих убежище Казакстан Республикасы Казакстан Республикасыньщ катысты кез кез келген Келюупи кемек кепи-кон керек КериЬНс оГ КагакЬз1ап Конвенции 1951 года Конвенцияньщ которые кужаттары кукыктары кукыктык лиц мемлекет мемлекеттер мен миграции может настоящей Конвенции немесе оГ 1Ье оГ те КериЬНс оГте Оесгее оньщ оп Организации Объединенных Наций осы осындай отег положение право правовой признании беженцем ргезеп1 ргосеёиге регзопз репоё риЬНс своей сонымен статуса беженца Статья страны сШгепз сэйкес тарту тек территориальной службы территории Республики Казахстан тулга туралы туратын турде ТЬе уакытта УВКБ ООН укЬ Улттар Уйымыньщ ушш халыкаралык шетел шешен Ьа\у Ьаз Ьауе Ьу

Bibliographic information