De moeder van God: de vrouwelijke Messias in de joodse mystiek van de achttiende eeuw

Front Cover
Amsterdam University Press, 2006 - Religion - 30 pages
Centraal in de lezing staat de idee van de vrouwelijke Messias, zoals ontwikkeld in de achttiendeeeuwse mystiek. Deze ‘verlossende maagd’ betekent een belangrijke herbezinning op de spirituele rol en status van de vrouw in het jodendom, die in feite begon in de beweging rond de ‘valse Messias’ Shabbetai Tsvi.

Deze lezing is vernoemd naar Juda Lion Palache en Leeser Rosenthal:
Juda Lion Palache (Amsterdam 26 oktober 1886 - Auschwitz 18 oktober 1944) was de eerste joodse hoogleraar joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd daar op 15 oktober 1924 benoemd tot gewoon hoogleraar in de taal- en letterkunde der Semietische volken, de Israelitische oudheden en de uitlegging van het Oude Testament. Hij was hoogleraar in zowel de Faculteit der Godgeleerdheid als in die der Letteren en Wijsbegeerte. De huidige leerstoelgroep Hebreeuws en joodse studies van de Universiteit van Amsterdam staat bekend als ‘Juda Palache Instituut’.

Leeser Rosenthal (Nasielsk 13 april 1794 - Hannover 7 augustus 1868) is de naamgever van de Bibliotheca Rosenthaliana. Zijn collectie van zo’n zesduizend banden, die tijdens zijn leven al gold als ‘misschien wel de grootste privť-collectie in Duitsland’, werd in 1880 door zijn nazaten geschonken aan de stad Amsterdam. Daar vormt de collectie de basis voor de huidige Bibliotheca Rosenthaliana, de bijzondere collectie voor judaica en hebraica van de Universiteitsbibliotheek, die grote faam geniet als een van de belangrijkste joodse bibliotheken op het Europese vasteland.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information