De rechtspositie van erkende erediensten en levensbeschouwingen in Staat en maatschappij

Front Cover
Larcier, Dec 5, 2002 - Law - 612 pages
0 Reviews

De scheiding van Kerk en Staat wordt te pas en te onpas in discussies als een argument naar voren gehaald. Maar wat wordt met deze notie juist bedoeld? Is er daaromtrent een duidelijk afgelijnde regelgeving?Welke zijn de meest recente ontwikkelingen ter zake?

Deze publicatie wil op deze vragen een antwoord geven door de verhouding Kerk-Staat in BelgiŽ grondig te analyseren aan de hand van de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Verder wordt ingegaan op de rechtspositie en de (territoriale en bestuurlijke) organisatie van de erkende erediensten (rooms-katholieke, protestantse, israŽlitische, anglicaanse, islamitische en orthodoxe eredienst) alsook op het statuut van de bedienaren van de eredienst.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de organisatie van de niet-confessionele gemeenschappen, de niet-erkende erediensten en de sekten.

Tevens worden drie belangrijke items, die steeds centraal staan in het debat verhouding Kerk-Staat, nader toegelicht, met name het onderwijs, de gezondheids- en welzijnszorg en de tijdelijke goederen.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

De doctrines inzake de verhouding Kerk en Staat
7
Bronnen van reglementering inzake de verhouding
19
Historische situering
26
Typering van de verhouding Kerk Staat in BelgiŽ
33
Godsdienstvrijheid in de Belgische context
40
Omschrijving algemeen
46
Beperkingen aan de godsdienstvrijheid en de vrijheid van eredienst
87
De vrijheid van godsdienst en de vrijheid van eredienst
105
Fysieke personen in de orthodoxe eredienst
368
HOOFDSTUK VI
375
Schoolpact en schoolpactwet
381
Verdere ontwikkelingen
385
Het gesubsidieerd officieel onderwijs
392
Overige Confessies
399
Orthodox godsdienstonderwijs
416
Katholiek onderwijs
419

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten
112
Verdere ontwikkeling in Europa
118
HOOFDSTUK III
125
Positie van de erkende erediensten gevolgen van de erkenning
144
De religieuze bewegingen en nieterkende erediensten
197
geleidelijke weg naar een erkenning
203
Sekten
215
Overzicht van de religieuze en filosofische overtuigingen
222
Territoriale bestuurlijke gerechtelijke organisatie
232
Territoriale bestuurlijke gerechtelijke organisatie
264
van de anglicaanse eredienst in BelgiŽ
281
Territoriale en bestuurlijke organisatie en financiering
304
Gemeenschappelijke notie voor de erkende en nieterkende
312
Onverenigbaarheden en andere verbodsbepalingen
326
Fysieke personen in de roomskatholieke eredienst
336
Religieuzen
349
Leken
355
Fysieke personen in de anglicaanse eredienst
362
Statuut van de godsdienstleerkrachten en leerkrachten
430
Theologischgodsdienstonderwijs en onderwijs
437
De gezondheids en welzijnsinstellingen in BelgiŽ
448
De katholieke gezondheids en welzijnsinstellingen
461
Geestelijke en morele bijstand in de sector van de bejaardenzorg
468
Rechtspositie arbeidsrechtelijke verhouding
474
Categoriaal pastoraat en morele bijstand
477
Tijdelijke goederen patrimonium kerkelijk en religieus erfgoed
483
Juridisch kader
490
Tijdelijke goederen van de roomskatholieke eredienst
499
Tijdelijke goederen van de protestantse eredienst
538
Tijdelijke goederen van de anglicaanse eredienst
545
Tijdelijke goederen van de orthodoxe eredienst
553
Roerende tijdelijke goederen
555
HOOFDSTUK IX
561
Trefwoordenregister
571
Copyright

Common terms and phrases

About the author (2002)

Patrick De Pooter is licentiaat in de Rechten, Notariaat en Kerkelijk Recht (K.U.Leuven) en behaalde een doctoraat in het Kerkelijk Recht aan de Gregoriana te Rome.
Thans is hij†stafmedewerker bij†het Vormingscentrum Guislain - Broeders van Liefde†te Gent (coŲrdinator van het Internationaal Instituut Kanunnik Triest).
Hij is ook docent aan de Lateraanse Universiteit (Instituut Redemptor Hominis – Rome) en professore incaricato aan het Ateneo Regina Apostolorum (Rome).
Hij is Directeur van het Hoger Instituut voor Levensbeschouwing, Overheid en Samenleving (HILOS), en tevens verbonden als vrij wetenschappelijk medewerker aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen.

Bibliographic information