De verantwoordelijkheid van de mensen Zelf: De (her)verdeling van de taken rond zorg en ondersteuning tussen overheid en burgers en de betekenis daarvan voor de professionele Hulpverlening

Voorkant
Amsterdam University Press, 26 okt. 2010 - 38 pagina's
This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789056296544.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

De onverantwoordelijke samenleving
6
De welzijnsmarkt
8
Het wantrouwen van de overheid
10
De zorgzame burger
12
Informeel versus formeel?
16
Grenzen aan informele zorg
19
Grenzen aan verantwoordelijkheid
21
De kloof in de samenleving
24
Deskundigheden delen
26
Op bewijs gebaseerd
27
De themas van het lectoraat Community Care
29
Dankwoorden
32
Literatuur
33
Curriculum vitae
37
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens