De werken van J. van den Vondel, Volumes 23-24

Front Cover
A.W. Sijthoff, 1660
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 239 - Ergo vivida vis animi pervicit, et extra processit longe flammantia moenia mundi atque omne immensum peragravit mente animoque, unde refert nobis victor quid possit oriri, quid nequeat, finita potestas denique cuique quanam sit ratione atque alte terminus haerens. Quare religio pedibus subiecta vicissim obteritur, nos exaequat victoria caelo.
Page 257 - Niet eeuwigh was. Zoo quam mijn wezen dan te spruiten Van niet, of van een iet. Van niet, dat kan niet sluiten : Want niet is maghteloos. Zoo sproot ick van een iet. Dit iet was eeuwighlijck in wezen voor het niet, Was 't al, en eenigh al, en kende geene paelen. 1370 Het was 't begin van al wat hier af quam te daelen: Want was'er buiten dit iet daetlijx, of in schijn, Dat most nootzaeckelijck van niet gesproten zijn.
Page 216 - Maer evenwel men kan hier mede niet ontrennen De mooghlijckheit van Godt en zijnen aert te kennen, Door 't licht van vrou natuure en reden, voor zoo veel Godt door zijn eigenschap en wercken zich ten deel 145 Te kennen geeft...
Page 11 - Den grooten ommegangk te volgen met mijn' stoet, Die naer den zwavel stinckt, en morssigh, vuil van roet, Met kromme krauwels kemt mijn pruick, en ruige locken, 10 Al giftige adders, boos en afgerecht op wrocken, Gelijckze 't gloeiend...
Page 184 - ... goet en goet blijvende, en alleen ten opzichte van het verbodt quaet, ziel en lichaem vergiftigen, en eenen endeloozen staert van bederf naer zich sleepen. Most men altijt, om der dingen misbruick, het recht gebruick verworpen; wat zou 'er ter weerelt onomgewroet en in 75 zijn geheel blijven?
Page 5 - ... s lants paelen ter harte ging, hooger quam te staen dan de befaemde oorlogen, voor het gebiet en de vryheit tegens Persen gevoert: want Griecken en Latijnen voerden hunne treurrol koningklijck uit, en stoffeerden de personaedjen naer...
Page 64 - t zijn gezeght? of magh het niemant hooren? EDIPUS. Genoegh. Apol heeft my gefpelt te voren, 1205 Dat ick, befmet door moeders bedt en trou, In vaders bloet mijn handen verwen zou: Weshalve ick bang Korinthe heb begeven, Om verr' van huis in veiligheit te leven.
Page 110 - Is de taeiste bant van maegen ; Daer natuur, geraeckt in strijt, Maghtigh lijt Watze kan en niet kan draegen. III. Tegenzang. Als Godts zegen dan 't gedeeld...
Page 239 - Virtutem inritat animi, confringere ut arcta Naturae primus portarum claustra cupiret. Ergo vivida vis animi pervicit , et extra Processit longe flammantia...
Page 143 - Een regenboogh van schoone kleuren, En hartverquickend kruit. Men kieze al 't edelste uit, En vlechte een

Bibliographic information