Deductie Van Redenen, om welcke Burgemeesteren ende Vroedschap der Stad Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aen de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690, genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgermeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare Nominatie van Veertien persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen syn Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelant zynde

Front Cover
1690 - 29 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information