Deductie van redenen, om welke Burgemeesteren ende Vroedtschap der Stadt Amsterdam, vermeynen niet te konnen noch te mogen voldoen aen de Resolutie by de Heeren van de Ridderschap ende Edelen, ..., op den 28 January 1690 genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde Burgemeesteren ende Vroedtschap voornoemt hare nominatie van veerthien Persoonen, om daer uyt de Electie van Schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen sijn Koninghl. Majesteyt van Groot Brittannien, als Stadthouder van dese Provincie, jegenwoordigh in Engelandt zijnde

Front Cover
1690 - 28 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information