Deductie van redenen, om welke burgemeesteren ende vroedtschap der stadt Amsterdam, vermeynen niet te kunnen noch te mogen voldoen aan de resolutie ... op den 28 january 1690. genomen, ende daer heenen tenderende, ten eynde burgermeesteren ... hare nominatie van veertien persoonen, om daer uyt de electie van schepenen te bekomen, souden hebben over te zenden aen Sijn Coninckl. Majesteyt van Groot Brittannien

Front Cover
1690 - 64 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information