Den delade staden? Boendesegregation i Malmö och Lübeck

Front Cover
GRIN Verlag, 2007 - 88 pages
Research Paper (undergraduate) from the year 2006 in the subject Geography / Earth Science - Demographics, Urban Management, Planning, grade: High Pass, Lund University (Institut für Kulturgeographie und Wirtschaftsgeographie), 20 entries in the bibliography, language: Swedish, abstract: Denna uppsats handlar om boendesegregation i europeiska medelstora städer. Den är en komparativ fallstudie mellan två sådana städer. Städerna jag har valt för mitt arbete är Malmö i Sverige och Lübeck i Tyskland. De två städerna uppvisar flera likheter både vad gäller storlek och i viss mån även utveckling. Det finns dock även stora skillnader mellan Malmö och Lübeck vilka jag kommer att beskriva och analysera i mitt arbete. Jag har valt detta tema på grund av att jag är mycket intresserad av socialgeografin. Att jag valde just Lübeck och Malmö berodde på att jag är uppväxt i närheten av Lübeck och har bra kännedom om staden. Malmö valde jag, eftersom jag tycker det är en utmärkt stad att analysera, när det gäller boendesegregation. Dessutom tror jag att båda städer liknar varandra. Mitt syfte med uppsatsen är att reda ut om problemet boendesegregation finns i två europeiska medelstora städer och hur dessa fenomen i sådana fall yttrar sig i de två städerna, det vill säga vilken form av boendesegregation det handlar om och i vilka områden dessa problem finns.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Figurförteckning
3
Bakgrund
7
Begreppet boendesegregation och teoretisk infallsvinkel
11
Boendesegregation och situationen i Malmö
15
Boendesegregation och situationen i Lübeck
24
Jämförelse mellan Malmö och Lübeck
31
Avslutning och slutsatser
34
Litteraturförteckning
37
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information