Den Grooten en Witten Duyvel, Dat is, Een Klaer Vertoon en Aenwysinge Dat den Koninck van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse directie van Jan de Witt Pensionaris, ende sijne Grooote [Žsic!] Complicen, onder't Canon van Goude Lowysen soo veel Steden en Sterckten onses lieve Vaderlandts onder sijn gehoorsaemheydt heeft bekomen: Men schildert de Duyvel dien Menschen verdervwer wel Groot, maer noyt Wit : Zijn oock bygevoeght eenige Consideratien, nopende de te doene straffe over die gene die aen de snoode Verraderye schuldigh zijn : Mitsgaders, Een vermaninge aen een yeder tot afstant van het boose, als zijnde de oorsake van de sware straffe Gods

Front Cover
1672 - 16 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Bibliographic information