Den gheheelen Bibel, inhoudende het oude ende nieuwe testament, met grooter naersticheyt overghestelt ende ghecorrigeert nae dat Lovensche Latijnsch exemplaer. In den welcken dat toe ghedaen sijn die beduytselen der capittelen oft summarien, ende ooc concordantien, met veel schoon figueren verciert, die inden iersten druck niet en vvaren

Front Cover
by Anthoni Marie Bergaigne, 1553 - 12 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information