Den orangien-appel, dienende tot een antidote, om niet verghifticht te werden door den fenijnighen dampe daer mede den Reuck-Appel van den verdorven apteker ofte quacksalver is besmet, mits de verscheyden Composita ende niet Simplicia daer dezelve mede is vermenght van sware ende vergiftige reucken, die niet alleen de herssenen, maer ooc door den neuse ontfanghen zijnde, tgheheele lichaem schade bybrengen ..

Front Cover
1618 - 96 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information