Den vermomden remonstrant, ofte Verdedinge vande eerw. kercken-raedt van Utrecht : nopende het geven van hare loffelijcke attestatie van de e.e. predikanten Abrah. vande Velde, ende Joh. Teelingh, tegen seecker laster-schrift, genoemt: Copye van eenen brief, geschreven aen een vriendt ter occasie van de kerckelijcke attestatien, gegeven aende twee uyt-geseyde predicanten. Daer in de verdere verklaringe der e.e. predicanten en ouderlingen, als oock der diakenen, over deselve attestatie wort aen-gewesen, gelijck deselve schriftlijck van haer-lieden is ingestelt en overgelevert. Benevens het oordeel van seecker voornaem persoon, aengaende het uyt-setten der voorsz. predicanten, gelijck dat selve uyt seeckere missive is ge-extraheert

Front Cover
1660
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information