Der Jesuijten spieghel. Waerin elck een, bysonder de princen en furstelijcke persoonen, claerlijck ende grondelijck te sien heeft. Het leven, wandel en practijcken derselven. Sonder partijschap ghestelt ende aen den dach ghegeven, by eene gheestelijck persoone. Eerst in de Italiaensche spraecke ... ghedruckt anno 1618 ... ende nu oock in de Nederduytsche ghetranslateert ...

Front Cover
by Aer Meuris, 1620 - 16 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information