Der patriotische Forstmann: oder Lehr- und Lesebuch des Wissenswürdigsten und Nützlichsten aus den weiten Gebieten der Forst- Jagd- und Naturkunde, und deren Hülfswissenschaften

Přední strana obálky
Polt, 1805 - Počet stran: 446
 

Vybrané stránky

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje