Der reden-ryckers stichtighe aenwijsinghe van des werelts dwael-paden met hare verwerringe, veroorzaekt door 's menschen eyghen-wijs veruft; reden-rijckelick vertoont binnen den dorpe vande Kethel, op 't onsluyt der vraghe, Waer door de werelt meest heyloos en blindich dwaelt. Begonnen den tweeden Aug. 1615, ende gheeyndicht den zevenden der zelver maendt ...

Front Cover
Ghedruckt by Adriaen Cornelisz van Delf, 1616 - 278 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information