Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega

Portada
Benigno Fernández Salgado
Editorial Galaxia, 2004 - 1308 páginas
O Dicionario Galaxia de usos e dificultades da lingua galega é un volume de 1328 páx. que contén 8000 entradas. Inclúe 91 cadros nos que se sintetiza importante información gramatical e que facilitan unha consulta rápida. É o primeiro dicionario galego que ofrece exemplos reais da linguaxe xornalística, literaria e académica dos últimos vinte anos. Este dicionario parte dunha concepción novidosa respecto doutros dicionarios xa existentes, a súa base é a lingua real e as súas indicacións oriéntanse cara á utilidade práctica de todos os que empreguen o galego en calquera ámbito, falado e escrito. Nas súas entradas ofrece solucións razoadas e contrastadas coa norma académica, cunha explicación práctica da lingua e do seu léxico. O dicionario fornece etimoloxías, sinónimos e palabras afíns, e equivalentes noutras linguas cando é pertinente. Ofrece, por primeira vez na lexicografía galega, exemplos reais de uso da linguaxe xornalística, literaria e académica. Permite orientarse sobre o uso estándar e correcto da lingua e aclara dificultades sobre o uso de neoloxismos, estranxeirismos e impropiedades léxicas. É util para solucionar dúbidas sobre a gramática e a ortografía. Resolve dificultades de pronunciación e dá información sobre cuestións de estilo (puntuación, maiúsculas, siglas, abreviaturas...). Debido a que todas as linguas mudan e é preciso conservar o seu patrimonio e entender os seus cambios e novidades, este dicionario incorpora as últimas modificacións, tanto das Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego coma do Vocabulario ortográfico da lingua galega. O dicionario Galaxia de usos e dificultades axuda á corrección e bo uso da lingua e facilítalles tamén aos usuarios unha consulta rápida e fiable, ao que contribúen os máis de noventa cadros gramaticais situados a carón da entrada correspondente.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

Acento 3437
34
Uso do acento gráfico
35
Uso do acento diacrítico
36
Palabras de acentuación dubidosa
37
Adverbios
52
Adverbios
53
Locucións adverbiais
54
Adxectivos
55
moer
782
nacer
799
nomear
816
obedecer
828
oír 836837
836
ouvir
854
padecer
858
parir 870871
870

Artigo 120
58
Comparación 302
59
andar
91
beber
167
caber
206
caer
210
cambiar
219
comer
298
conducir
314
crer
341
dar
368
dicir
425
discutir
434
dividir
439
doer
445
durmir
456
estar 513514
513
facer
530
haber
608
incluír
643
ir
667
ler
703
minguar
777
partir
873
pedir
881
poder 924925
924
poñer
931
pór
933
pracer
941
preferir
946
querer
977
reducir
1001
rir
1032
roer
1035
saber
1047
ser
1068
servir
1070
ter
1152
traer
1173
varrer
1206
ver
1214
vir
1224
Puntuación Coma 296
1225
Dous puntos 451
1228
Trazo ou guión 1183
1245
Página de créditos

Otras ediciones - Ver todo

Términos y frases comunes

Información bibliográfica