Dictionary of report series codes

Front Cover
Special Libraries Association, 1973 - Technology & Engineering - 645 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Ιηΐιοάυεΐίοη Ιο ΡβροΠ δβτίβϊ Οοάβ
1
ΒΗβί ΗΪ5ΪΟΓΥ οί ΡβρΟΓΐ 5βΓΙβ Οθάβ
2
ΑεείοηπΊβηΐ οί ΗβροΠ ΟβείςηβίοΓί
6
ΟοπιροηβηΙ οί ΡβροΓί δβπβ Οβ5Ϊ9η3ΐθΓ
8
ΕνοΙυΐίοη βηά ΡΐΌΐϊίβΓβΐϊοη οί ΒβροΠ δβπβί Οοάβ
10
ΒίϋΙ ίθ9Γ3ρΝν
12
ΕχρΙβηθΐοΓγ Νοΐβϊ ίοΓ ίηϊϊ ΟίείίοηβΓγ
14
δβΙθοιίοπ οί ΟοΓροΓβΐβ ΕηίΓγ
15
ϋοίηΐ Τ3Ι Οτουρί
45
1_ο Αΐ3πιο δοϊβηΐϊίΐο Ι_3θθΓ3ίθΓγ
46
Μ3πΗ33η ΟίϊΐποΙ βοΐ335Ϊίϊθα ϋοουΓηβηΙε
47
ΝβΐίοηβΙ ΑβΓοηβυίίοε βηά δρβοβ ΑάηιϊηίϊίΓβΐϊοη
48
ΝβίϊοηβΙ ϋθίβπ5β Ηβϊββιχη ΟοηηπιϊίΐθΘ
49
ΝβΐίοηβΙ Οθίεηϊβ ΠβεββΓοη ΟοπίΓηΐηββ Ρβηβΐ5 βηά Οοιτιηηϊββ
50
ΝβνβΙ Π3άίοΙθ9ίθ3ΐ ϋβίβηεβ Ι_30ογ31ογυ
51
ΝΕΡΑ Ριοίβοί
52

ΡβΓβηΐήβΐίεβΙ Νοίβε
16
Ιί Υου ϋοηί Ρΐηά Ιί ΗβΓβ
17
ΑΓβνί3ΐίοη
18
0ΙΟ553ΓΥ
21
ΡβίβΓβηοβ Νοίβί
23
Αηϋίςυουδ ΑΙρηΒΟβίϊοθΙ Οοάβϊ
27
ΑΝ Ρ Ργο9Γ3Π1
31
Αιοπίϊο ΕηβΓ9Υ 0ογπγπϊ5ϊοπ ΟρβΓ3ίίοπ5 Οίίίοβί βηά ϋϊνϊίϊοηε
32
Αίοπιΐο ΕηβΓ9Υ 0οαιηηί55ίοη Ορ8Γ3ΐΐοη5 Οίίίοβ οί ΙηίοΓίΌΒΐϊοη δθΓνίοθβ
33
Αίοπιΐο ννββροη Τβ1 ΟρβΓ3ΐίοη
36
03ΐίίθΓηΪ3 υηϊνβΓ5Ϊΐγ ΒβιΊβΙβγ Ββάίβΐΐοη Ι_30ογ3ϊογυ
37
0ΜΪ039Ο υηϊνβΓΒΪΐγ Μβί3ΐΙυΓ9Ϊ03ΐ Ι3θθΓ3ΐθΓγ
38
ΟοΙυηΊΟΐθ υηϊνβΓϊίίγ δυΐκΙίΐυίΒ ΑΙΙογ ΜθίβπβΙί 1 30θΓ3ΐοπβ
41
ϋοϊηί Απτιβά δβηίοβ ΡυρΜοβίϊοηϊ
42
ϋοΐηΐ Οοπιιτυηββ οί ΐήβ ΑίοπιΊο ΕηβΓ9Υ Οοπππηϊδδίοη 3ηά ΟβρβΓΐρηβηΙ οί Οβίβηβ
43
ϋοΐηΐ ΡββίϊοίΜΐγ 8ΐυάγ ΟΓουρε
44
δςυίά Ριοΐβσί
53
Τβηηβίβββ Εβείαιβη ΟοίροΓθίίοη
54
ΤΓΪρ3Γίίΐ8 Νυθΐ83Γ 0ΓΟ55δβ0ΐϊΟΠ ΟΟΓΠΠΓΙΪΙΙββ 55
11
ΡΓβ1βοβ5θΓ5194655
55
υηϊΐβά ΚϊηοοΙοπι Αιοπίϊο ΕηβΓΟΥ Αυίήοπΐγ ΙηάυείπθΙ Οτουρ 195559
59
υηίΐβά Κϊπ91ογτι Αΐοιηϊο ΕηβΓ9Υ Αυΐίιοπΐγ ΙηάυεΐηβΙ Οτουρ 1959
60
ΙΙηίΙβά Κϊη91θΓη Αΐοιηϊο ΕηβΓ9γ Αυίήοπΐγ ΙικΙυΙπ3ΐ Οτουρ 5υοεβ55θΓ
61
υηιίβεΐ Κϊηςάοιη Αίοπηίο ΕηβΓ9Υ ΑυΐΗοπίγ Ηθβ3Γεή Οτουρ ΡβόίοοΗθΓηίοθΙ ΟβηΐΓβ βηά Ιί ΡΓβάβοθθΓ
62
ΤΡνν 5ν8ΐβαΐ5
63
ΡΙθΛ5ίΐ3Γβ ΡΓ09Γ3ΠΊ
64
ΕυΓορββηΑηηβποβη ΝυοΙθβΓ ΟαΧα Οοηιπίΐίΐΐββ
65
ΟβηβΓθΙ ΕΙβοϊΓΪο Οοπιρβηγ
66
Τίΐθίτυβ ΡΓθβοί
67
ΒβροΠ 5βπθ Οοόβι ννίΐΗ ΒβΙβίβά Αςβηοίβί
69
ΟοΓροΓβίε Επίπβί ννϊΐΗ ΡβΙθίθά Οοάβ
341
νί
111

Bibliographic information