Die Bekenntnisse und die wichtigsten Glaubenszeugnisse der Griechisch-Orientalischen Kirche: im Originaltext, nebst einleitenden Bemerkungen

Front Cover
J.C. Hinrichs, 1904 - 314 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 114 - είς δν ήλπίκαμεν, δτι και ρύσεται, σνννπονργούντων και υμών νπερ ημών τη δεήσει, ίνα εκ πολλών προσώπων το είς ημάς χάρισμα δια πολλών ευχαρίστηση νπερ ημών. Καϊ πάλιν δια άλλους αυτός έπαρακάλει τον θεον, ως μαρτυρεί δ αυτός (Φιλιππ. α'.
Page 191 - Ευνομίω άντιταττόμενος ούτω φησί, μετά τα περί τον νϊον ίπάγων ευ·&ύς, ούτωσι περί του αγίου πνεύματος" Και πάλιν έτερον τοιούτον φως κατά τον αυτόν τρόπον ου χρονικω τινι διαστήματι του γεννητοϋ φωτός άποτεμνόμενον , αλλά δι αυτοϋ μεν έκλάμπον, την δε της υποστάσεως αΐτίαν ίχον...
Page 102 - Κατά την δικαιοσύνην ταύτην λέγει ('Ρωμ. ιγ'. ζ".) δ ίδιος Απόστολος" άπόδοτε ονν πάσι τάς δφειλάς' τω τον φόρον, τον φόρον τφ το τέλος, το τέλος ' τω τον φόβον, τον φόβον τφ την τιμήν, την τιμήν ΜηδενΙ μηόεν οφείλετε, εΐ μη το αγαπάν αλλήλους" 6 γαρ αγαπών τον έτερον νόμον πεπλήρωκεν.
Page 4 - Χριστδν, υίδν, κύριον, μονογενή, ίκ δύο φύσεων άσυγχύτως, άτρέπτως, αδιαιρέτως, άχωρίστως γνωριζόμενον' ουδαμοϋ της των φύσεων διαφοράς άνηρημένης δια την ενωσιν, σωζόμενης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, και εις εν πρώσοπον και μίαν ΰπόστασιν συντρεχούσης, ουκ εις...
Page 219 - Οίον ή αγία γραφή κελεύει ημάς βαπτίζεσ·&αι ϋδατι είς το δνομα του πατρός και του υΐοϋ και του αγίου πνεύματος ' τον δε τρόπον ου σαφηνίζει. Ή δε εκκλησία τούτον δήλοι, ότι εν τω ναφ του ·&εοϋ, δτι εν μι^.
Page 89 - Μακάριοι οί πτωχοί τω πνεύματι, δτι αυτών εστίν ή βασιλεία των ουρανών. 'Ε. 31 : Τίνα διδασκαλίαν περικρατεΐ είς έαντόν ό πρώτος μακαρισμός; 'Απ. Διδάσκει δια τα πλούτη και τον κόσμου τα πράγματα...
Page 2 - Χριατόν τον υίόν του θεον τον μονογενή, τον εκ τον πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, θεόν άλη&ινόν Ικ θεού άληΰινοϋ, γεννη&έντα ου ποιη&έντα, όμοοναιον τω πάτοι, δι
Page 273 - Ό γαρ νομοθέτης ως περί του σώματος του ιδίου ούτω και περί του Ιδίου αίματος Ινετείλατο, ην Ιντολήν ου δεϊ κατά το δοκούν ίκάστω κολοβονα&αι, αλλά σώαν τηρεϊα·&αι την νομοΰετηΦεϊσαν παράδοσιν.
Page 43 - Ό δε κατά πρόγνωσιν προορισμός είναι διορισμός των ειδών ' ήγουν διορίζει και τι μέλλει να γένη, μα μόνον το καλόν, και δχι το κακόν. Διατί αν Ιδιώριζε καϊ το κακόν, ή&ελεν είναι εναντίας είς την φυσικήν άγα&ότητα του θεόν. Αία τοϋτο ευλόγως ήμποροϋμεν να ειποϋμεν από τα κα...
Page 289 - Έτι προαφέρομέν οοι την λογικην ταντην λατρείαν, υπέρ των εν πίστει άναπαυσαμένων Προπατόρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κηρύκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Όμολογητών, Έγχρατευτών, και παντός πνεύματος δικαίου Ιν πίστει τετελειωμένου.

Bibliographic information