Directory of Yugoslav Publishers and Booksellers

Front Cover
Udruz̆enje izdavac̆a i knjiz̆ara Jugoslavije, 1990 - Language Arts & Disciplines - 194 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

000 ВЕОСКАБ 000 ЗАКАЈЕУО 1гс1аје 1гс1апја 1гс1ауаска с1е1а1поз1 1Јгес1шк 1ЛЈВ1ЛАМА 21го габип 2АСКЕВ 2АСКЕВ Шса 2атешк 2АШ2ВА ЗШУЕМЈЕ 61 2огап 2по габип апс1 Б1гек1ог бб Бг Бгаап БК2АУМА 2АШ2ВА ЗШУЕМЈЕ Бпек1ог ВАША ШКА Вгасе Веогас1 Ви1еуаг гасип гес1аксце директор з1гашћ јег1ка З1оћос1ап За1оп ЗеГ гасипоуос1з1уа ЗеГ роз1оушсе зек1ога Зекге1аг Зекге1апја1 ЗЕКТОК зко1зке зНка зуе издавање ипс1 Јоге Кга1ја Кес1аксца КикоуосШас ко1а Копсага Котегаја1ш сНгек1ог Котегсца1ш Кпег МШаПоуа кпј^а Кпј1гага кпра кпре Кпргага КШ12АКЕ КШ1СА М1гоз1ау Магза1а ТИа Магко МАСАСШ МПап оГ огој ос^оуогш Ос1е1јепје оћгагаса поута Раководител ргеЛигебе ргес1игеса ргоГ ргос1аја Ргос1аушса ћг рготе1 Ре1аг рићНкасца РКЕБЗТАУМЗТУА Роз1апзк1 Гаћ роз1оуе Роз1оуоо*а Роз1оуос1а Роз1оупа јесНшса Ротобшк рпћога С1ауш С1ауш1 ос1оуогш игес1шк с1ег сазор1за сеп1аг Скопје сНгек1ог та1епја1а тагкеИп Тг Тгв Тгса Те1егаГзка зкгасешса Те1еГакз Те1еГоп Те1еГопзк1 ћгој сеп1га1е Те1екз Те1етп Те1ех Тегагце Телефон ТеМакз ТеМоп ћћ У1Ј 2по Уе1ергос1аја уеНко 1 та1о уепас Уој1з1ау шгек1ог ШегаШге шес1шк ШУ1 ЗАБ

Bibliographic information