Donellus enucleatus siue Commentarii Hugonis Donelli de iure ciuili in compendium ita redacti ...

Front Cover
apud Petrum Bellerum, 1642 - 512 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Succeffio Parentum
227
Sacceffio Jmiuerfàlium zz8 V PerfonaacquirentisgeneraPeculj
231
Qui alijs acquiramt
232
Quidextranei mobis acquirant
235
Domimium ead IX Jura domimij
236
Alienatio vetita
237
Communionis incommoda
239
Amiffo domimij ead XIII omffitutio Emphyteufeos ead XIV Iura Emphyteufeos 24I XV Amiffo Emphyteufeos
242
Ius fuperficiarium
243
Iura fuperficiei
244
Amiffio fuperficiei
245
Seruitutum diuifio
246
I B E R X
247
Definitiofusfruítus ead III Comffitutio Vfusfruétus
248
Quafi vfusfruítus rerum fungibilium
249
Vfusfrut Legatus Conuentionalis 25o VI Vfusfruétus Iudicialis ead VII Commoda vfusfruétus
251
VIIL Fruétuum acquifitio ead IX odusacquifitiomis
252
Fruiuario quidimre liceat ?
253
Remedia fruítuarij ead XII Atio Comfefforia
254
Onera fructuarij
255
Cautio Fručtuaria
256
RemediaProprietarij
257
Amiffiovfusfruétus ead XVII Amffio quafit mortemon vtendo ead XVIII Amiffio ex mutationerei
258
Confolidatio vfusfruëtus
259
effodiei in vfufr legato ead XXI Habitatio Opera feruorum
260
Repetitio vfusfrutus ead XXIII Ius accrefimvfufrufu 26I XXIV Seruitus vfus
262
Potioresvfusfpecies
263
Index Capitun Tomi Primi III tuffì féruitutum perpetua
265
Seruitutes Jrbampriorigemerit ead V Seruit vrbamepofferiorum gemerum
267
Seruitutes rufficeprimigeneris
268
Seruit ruffica 2 generis 27o VIII Seruitutes ruffice 3 gemerit 27t IX ojfitutio Seruitutum ead X Comffitutiomis modi
272
Qgfifucapiofèruitutum
273
todi quafi vfucapionis
275
Juraferuitutum impradijs
276
Iuraferuit imperfomis
277
lAio Confefforia
278
CA p I Ffinitio obligationis 28o II Species Obligationvs
281
Obligatio juilis nuda
283
Obligatio Ciuilis iuffa
284
Cauffà obligationis ciuilis
285
Definitio Contraétus
286
ontraétum qua impediant ead VIII Prftatio ex contraétu
287
Obligatiomis incapaces
299
Oblig acquirendae incapaces 3b4 XXIV Scnatufconfùlti aced prohibitio 3o5 XXV Paena Senatufconfulti 3o6 XXVI Exceptiones ex creditorisperfon...
307
Exceptiones contra Senatufconfulr
310
E AMptio venditio 31o II Traditio rei venditæ
313
Præfationes vemditoris um re ead IV Praffationes vemditoris extrarem
314
Obligatio Emptoris
315
Locatio Conductio
316
Obligatio Locatoris
317
Obligatio Conduétoris
318
Obligationes Locationis operarum
319
tandatum ead XI Obligatio amdatarij 32o XII Obligatio Mandatoris
323
as vnde conffct
376
XVJI déíio pro fòcio 325 XVIII Periculum tutorum divifio tutclc ead XVIHI Obligationes ex Nuptus cad XIX Officium tutorum
377
Comtraus ex confemfit civiles 327 XX Obligatio tutorum
378
Contraria tutelæ a?io
379
CA P I Omtraus utui 327 XXIII Obligatio ex delicto ead II Commodatumdepofitum Pigmus 338 XXIV Imiuriae
381
Obligatio ommodati cad XXV Corruptioferui cfilijfamulias
383
9 XXVI Damnum iniuriâ datum ead V Repetituo dotis 33o XXVII Damma rcbus incorruptis illata
384
Dotis reffitutuo cui fiat 331 XXVIII Amotio rei
385
Res ex cauffà dotis refhtuende fruílus do XXIX Furtum ead tales 33 XXX Rapima
388
Impenfè dotales 334 XXXI Deietiopoßßionis e td IX Domatuo ead XXXII Turbatio poffefíionis 39o X Datio ob cauffùm prateritam 335 XXXIII J7 ...
393
XI Solutio imdebiti ffimatio debiti ex re ead XXXIV Imquietatio poffèffiomus
394
Exceptiones quaedam am conditionem impe XXXV Interd de arborib cedendis
395
acfionis in Interdiéhs 32 6
399
onditio ob cauffammom ßquutam 245 XLIV Obligat exalieno facto vel perfona 4o7 XXII omditio ex Poenitentia 346 XLV Operis nouumunciatio 4...
413
Conditiio ob turpem cauffâm ead XLVIII Oblig ttionesacceffòrte 41+ XXVI Reuocatio domatiomis 348 XLIX Obligat pignorum poffeffòrit
416
to Noxalis d Peculoc
417
Hereditariæ ead XXIX Aem quando fit heredibus ead LII Pro alijs am qui teneantur
418
Precarium 355 II AMora
419
o XXXVII Litterarum Ë 36o V auffarum lucratiuarum concurfùs 42r XXXVIII Littera oblig vis poff bienmium 361 VI Amiffo rei debita ead XXXI...
425
B E R XV IX Solutio
426
A p II 7certitudo in obligationibus 363 XI ìrcumffantiæ folutionis 43o II Obligatio alternatiua 364 XII Solutionis effectus e III P fatio ex oblig facien...
431
Incertitudo obligationum faciendi contra XIV Obfignatio
433
eam cautio 366 XV Compenfatio
434
Oblig pluriumpromifforum ffipulatorì ead XVI Solutio Oblig exconfènfù
437
Diuiduæ indiuidua obligationes ead XVII Solo confenfu quamdo tollatur ead VII Obligatio pura 367 XVIII Additio in diem
438
Obiigatio?m diem 368 XIX Lex Commifforia
439
In diem effe vnde confct 369 XX INouatio 44o X Dubia im oblig in diem ead XXI Acceptilatio
443
Obligatio conditionalis 37o XXII Liberatio iurispratorj
445
Impletio conditionis 371 XXIII Diffolutio e_7Mandati ta XIII Locuspraffatiomis 374 XXIV Solutio Societatis
447
Quafi contratius ead XXV Solutio obligatiomis correorum
448
JNegotiorum geftoris obligatio ead XXVI Liberatio acceffionum
449

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information