Du concile général et de la paix religieuse: mémoire soumis au prochain Concile oecuménique du Vatican. La constitution de l'Eglise et la périodicité des conciles généraux. Première partie, Tom 1

Przednia ok³adka
Henri Plon, 1869
0 Recenzje
Nie weryfikujemy opinii, ale staramy siê wykrywaæ i usuwaæ fa³szywe tre¶ci
 

Co mówi± ludzie - Napisz recenzjê

Nie znaleziono ¿adnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wy¶wietl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyra¿enia

Informacje bibliograficzne