Dumnezeu și Holocaustul la Elie Wiesel

Coperta unu
Elefant Online, 14 iun. 2016 - 127 pagini

Cartea propune o abordare etică, filosofică și teologică a perspectivei lui Elie Wiesel cuprinsă în celebra sa lucrare Noaptea și în celelalte lucrări ce se structurează în jurul acesteia. În publicațiile occidentale s-a scris mult despre opera lui Wiesel. Noutatea cărții de față constă în evidențierea unei etici a responsabilității ce stă la baza întregii opere a lui Wiesel și în centrul mesajului pe care aceasta îl transmite.

Sunt tratate probleme precum responsabilitatea și indiferența, memoria și mărturisirea, moartea omului și moartea lui Dumnezeu, banalitatea răului și răul radical, violența gratuită și unicitatea holocaustului, exterminarea inocenților și supraviețuirea în lagărele morții. Toată această problematică se sedimentează într-o etică a responsabilității care ne pune în fața genocidului că paradigma ideologică și existențială a secolului XX.

Deși tratează o temă particulară, cartea de față este una de interes general. Ea se adresează cercetătorilor din mai multe domenii: filosofilor, teologilor, literaților, celor interesați de studiul responsabilității, al eticii, al ideologiilor, de istoria ideilor și de dezbaterile în jurul totalitarismului. Apariția cărții în anul celebrării a 65 de ani de la desființarea lagărelor morții va determina o bună receptare a acesteia.

Totodată, trebuie subliniat faptul că este prima carte de acest gen în cultura românească. Aducând în discuție probleme ce privesc condiția umană, sensul vieții, semnificația morții, problema răului, putem să ne imaginăm că va trezi interesul unui public larg cu o formație culturală diversă, pe lângă publicul de cititori pe care autorul deja și l-a format prin lucrările sale anterioare. Punând în lumină modul de construcție a unei etici a responsabilității, cartea de față aduce în discuție o perspectivă nouă în cultura românească și în analiza Holocaustului în general prin valorizarea semnificațiilor textuale și subtextuale, ca și a literaturii exegetice legată de opera uneia dintre cele mai reprezentative personalități ale diasporei românești.

 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Cuprins

Secțiunea 1
Secțiunea 2
Secțiunea 3
Secțiunea 4
Secțiunea 5
Secțiunea 6
Secțiunea 7
Secțiunea 8
Secțiunea 10
Secțiunea 11
Secțiunea 12
Secțiunea 13
Secțiunea 14
Secțiunea 15
Secțiunea 16
Drept de autor

Secțiunea 9

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Informații bibliografice