Duytch Zee-mans praetjen ofte Warachtigh discours tusschen een duytch schipper, ende een Engels schipper, raeckende seeckere passagien, aengaende desen gruwelijcken, ende valschen oorlogh aen weder syden, met beyde harer intentien, en eygen insicht. Waer by, ondervonden, ende gedistingueert kan worden de waerheyt, en vals-heyt, soo wel van dese geunieerde Provintien, als oock van de drie natien, van Engelant, Schotlant, en Yerlant .....

Front Cover
gedruckt by Valentyn van Bockenhooven, 1654 - 24 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information