EU-arbejdsret

Front Cover
Jurist- og Økonomforbundet, 2019 - Arbejdsret - 373 pages
Denne bog udkom i 1. udgave i 1989 under titlen EF-arbejdsret. Den udkommer nu i en revideret og opdateret 5. udgave.00De hovedspørgsmål, der undersøges, er:01. Hvad er gældende ret på det EU-arbejdsretlige område, og hvilke ændringer er der sket fra 1958 til i dag (2019)?02. Hvordan har EU-retlige regler påvirket og ændret gældende arbejds- og ansættelsesret i Danmark fra 1973 til i dag (2019)?00Tidsmæssigt behandles spørgsmålene både i et bagudrettet historisk perspektiv, der undersøger, hvordan gældende ret har udviklet sig i perioden fra EF?s oprettelse den 1. januar 1958 til i dag (2019), i et aktuelt perspektiv, der undersøger gældende ret og EU-reglers virkning i dansk arbejdsret her og nu, dvs. i begyndelsen af 2019, samt i et fremadrettet perspektiv, der undersøger, i hvilken retning debatten om modernisering af arbejdsretten og udviklingen i denne går, dvs. hvad der er de retspolitisk aktuelle spørgsmål.00Der er kun undtagelsesvis inddraget materiale fremkommet efter den 1. oktober 2018.

Bibliographic information