Een acte aengaende het aen-nemen ban engageerders in de onlanghsche, onwettelijken oorlogh tegen Engelandt. Tot openbaere satisfactie: Gedrukt te Edinburg by Evan Tyler, Drucker van Syn Coninghlijcke majesteyt 1649. Over-geset uyt de Enghelsche inde Nederduytsche tale, Volume 12

Front Cover
ghedruckt by Samuel Broun, boeck-berkooper, 1649 - 11 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information