Een advertissement, ende waer gheschiedenisse, die ghebeurt is voor die vermaerde stadt van Ghendt, den zevensten dach van Hoymaendt, nu int jaer M.D.LXXX. Hoe dat de male-contenten ... daer voren quamen smorghens ... meenende daer te doene zulcx als de Papauwe binnen Parijs deden ...

Front Cover
Gualterus Manilius, 1580 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information