Een gheestelick liedeken op de wiise van de reyne Svsanna ghedaen van Dominico Vincemio, student inde H. Theologiae [sic], voor zijn vertreck van Leyden, nagelaten voor alle godtvruchtighe ende suyvere harten, die de nieuwicheden der leere verwerpen, ende die tot troost haerer zalicheyt (gelijck 't behoort) de waerheydt aennemen

Front Cover
Ian Andriesz, 1610
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information