Een redelijck bewijs en[de] verwinninghe der dolinghen ghesayt door een feninich boecxken toeghescreuen ses prochianen der Luterscher secten, den welcken doer de[n] authoer des boeckxs nauolghende redelijc en[de] scriftuerlijck gheantwoort wort, welck boeck oock wel gheeramineert is van diuersche gheleerde mannen ende meesters inder godheyt

Front Cover
by mi Willem Vorsterman, 1527 - 152 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information