Een wereld te Winnen: Enkele beschouwingen over de toekomst van het Omgevingsrecht

Front Cover
Amsterdam University Press, Mar 9, 2010 - Environmental law - 29 pages
0 Reviews
De procedures voor veel ruimtelijke projecten, zoals de aanleg van wegen, windmolenparken en woonwijken, vergen veel tijd. Sommigen menen dat die procedures ook te complex en te juridisch zijn. De bestuursrechter krijgt daarbij het verwijt overheidsbesluiten over ruimtelijke projecten te formeel te benaderen en te weinig tot inhoudelijke en finale geschilbeslechting te komen. Daarom is er kritiek op het omgevingsrecht, het milieu en de natuurbescherming. In zijn afscheidscollege constateert Niels Koeman dat binnen het omgevingsrecht sprake is van een spanning. In de ruimtelijke ordening zijn de inspanningen gericht op ontwikkeling en verandering, op het terrein van milieu en natuurbescherming op behoud van de status quo. Beide prikkels werken tegen elkaar in. Het systeem dreigt daarom in zichzelf vast te lopen. Het milieubeleid en de natuurbescherming moeten hun statische karakter verliezen. Koeman pleit dan ook voor een gebiedsgerichte, programmatische benadering, waarbij ruimtelijke ontwikkelingen en maatregelen ten behoeve van het milieu en de natuur worden gecombineerd. Op die wijze is ook de fijnstofproblematiek opgelost, namelijk door het Nationaal Samenwerkingsprogramma Lucht, dat enerzijds ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maakt en anderzijds garandeert dat maatregelen worden getroffen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Die programmatische benadering kan ook op andere terreinen worden toegepast, bijvoorbeeld waar het gaat om de botsing van economische en ruimtelijke ontwikkelingen met de bescherming van Natura-2000 gebieden in de Europese Unie.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Inleiding
Spanning binnen het omgevingsrecht
Europees recht
De wijze van besluitvorming
Het bestuursprocesrecht
Conclusies
Tot slot
Noten
Copyright

Common terms and phrases

aanvrager Algemene wet bestuursrecht Annie bedrijven belang besluitvorming bestemmingsplan bestuurlijke lus bestuursorgaan bestuursprocesrecht bevoegd gezag binnen het omgevingsrecht bouw Bouwbesluit brede verkenning burgerlijke rechter categorie centraal combinatie dB(A dergelijke Edam-Volendam Europeesrechtelijk externe veiligheid finale gaat gebiedsgerichte geschil geschilbeslechting goed goedkeuringsbesluit grenswaarden herstelwet hoger beroep implementatie industrieterrein instrumentarium juridische jurisprudentie kader karakter klassieke ruimtelijke bestuursrecht lijke luchtkwaliteit maatregelen macrobesluiten maken milieu milieunormen milieurecht milieurichtlijnen milieuvergunning Ministerie van VROM nationale Nederlandse nieuw bedrijf nieuw besluit nieuwe ontwikkelingen nieuwe regelgeving nieuwe woonwijk ning normen onrechtmatige hinder ontheffing oplossing oplossingsrichting opposant overschrijding procedure programmatische aanpak realisering rechtsbescherming rechtsvormende uitspraken richtlijn rugstreeppad ruimtelijke beslissingen ruimtelijke ontwikkelingen ruimtelijke ordening schadevergoeding situatie spanning sprake Stichting Ook vogels stroperigheid telijke thans totstandkoming Tracéwet treffen uitbouw vergunning vergunninghouder verleende bouwvergunning vernietiging vernietigingsactie verzoek om voorlopige vogels hebben bouwdrift Volendamse casus voorkeursbesluit voorlopige voorziening voorzieningenrechter wanneer weigering wereld te winnen Wet geluidhinder Wet milieubeheer wijze Woningwet zo’n zoals

Bibliographic information