Eenige redenen ende motiven, die den Coninck van Vrancryck onder anderen bewegen de ho. mog. heeren staten generael der Vereenichde Nederlanden te verseeckeren, dat hy niet en wenst als een redelijck accommodement met den Coninck van Spaengien, voorslaende om het selve te vinden eenige conditien ofte plaetsen van de Spaensche Nederlanden, ende versoeckende dat haer ho. mog. de Croon Spaengien willen obligeren om hem de selve tot een afstant te willen inruymen

Front Cover
Gedruct by Pieter Ophooft, 1667 - 8 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information