Eerweerdighe heeren, in die saecke de eerw. heeren proost ende religieusen van d'abdye van Afflighem als impetranten zijn sustinerende, teghens sijne doorluchtichste hoochw. den artsbisschop van Mechelen ghedaeghde ten eynde hy als abt van Affligem (gelijck hy sijn selven noch intituleert) beneffens hun souden ghelden inde questieuse contributien

Front Cover
1678 - 20 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information