Ekonomie bez mýtů a iluzí: Co říká pravice a levice a jak je to doopravdy

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 19. 11. 2014 - Počet stran: 208
Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze?
Pravice i levice používá pro obhajobu svých názorů tvrzení, která nejsou nijak opodstatněná. Tato tvrzení si již přitom neustálým opakováním získala respekt a stala se téměř nerozlučnou součástí veřejné ekonomické argumentace. Často podle nich ekonomické události vysvětlují také sama média.

Tato knížka vám pomůže se v nejčastějších ekonomických mýtech a iluzích zorientovat a pochopit, jak ekonomické záležitosti fungují ve skutečnosti. Dozvíte se, zda a proč jsou či nejsou opodstatněná prohlášení typu zvýšené výdaje státu vyřeší ekonomické problémy, ceny by měly být spravedlivé, honba za ziskem škodí, regulace snižuje efektivitu trhu, stát by měl být co nejmenší, trh podporuje osobní odpovědnost nebo široká vzdělanost zvyšuje úspěšnost moderních ekonomik a řada dalších.

Srozumitelná a čtivá kniha je určena všem lidem, kteří se chtějí orientovat v ekonomicko-politických názorech a nespokojují se s jednoduchými a populistickými řešeními.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

O autorovi
9
Úvodem
11
1 Ekonomické mýty a iluze
15
2 Mýty a iluze na levici
31
3 Mýty a iluze na pravici
113
4 Mýty a iluze napříč politickým spektrem
181
Závěrem
201
Literatura a internetové zdroje
205
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje