Ekspresivna leksika u srpskom jeziku: teorijske osnove i normativno-kulturološki aspekti

Front Cover
In-t za srpski jezik SANU, 2004 - Foreign Language Study - 318 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ПРЕДГОВОР
9
Конотативни аспекти значена експресивне лексике
45
Именице типа особа + психичка или морална особина
53
Типови аксиолошког лексичког значена на примерима именица
77
Именице типа особа + сполашна особина
87
Експресивна и стилска употреба збирних именица са суфиксом иа
95
Морфолошке и синтаксичке карактеристике именичких експресива
107
Типови експресивних глагола и структура ниховог значена
121
Универбизащуа као средство експресивизащуе
189
Експресивизащуа и еуфемизащуа у савременом српском езику
197
Модели типске обраде експресивне лексике у речнику
217
Резиме
241
Резюме
251
Зшшпагу
263
Литература и извори
273
Регистар експресива
283

Неке карактеристике експресива у делима Стевана Сремца
135
Погрдни експресиви у часопису Скорошеча 1844 год из исторще
149
Експресивна лексика у назовщ ем омладинском жаргону и
169
Предметни регистар
305
Ауторски регистар
317

Bibliographic information