Erasmus' droom: het Leuvense Collegium Trilingue, 1517-1797 : catalogus bij de tentoonstelling in de Leuvense Universiteitsbibliotheek, 18 oktober 2017-18 januari 2018

Voorkant
Jan Papy
Peeters, 2017 - 532 pagina's
Het Leuvense Collegium Trilingue: het is een verhaal van moed, visie en ongekend internationaal succes. Met het legaat van Hieronymus Busleyden, raadsheer in Mechelen, lanceerde Erasmus in 1517 Busleydens nieuwe collegestichting waar internationale top-experten gratis en publiek Latijn, Grieks en Hebreeuws zouden doceren en waar beursstudenten zouden samenleven met hun professoren. De stichting aan de Vismarkt kende tegenkanting en dramatische momenten in een tijd van politiek-religieuze spanningen, maar veroverde tegelijk op slag heel Europa. Honderden studenten stroomden er uit alle uithoeken samen, gerenommeerde lesgevers werkten en doceerden er tot het instituut tijdens de Franse Revolutie werd gesloten. Het geheime recept van het door Erasmus' geinspireerde taalonderwijs wordt in dit boek ontleed. Ook wordt snel duidelijk hoe een nieuwe didactiek van taal en literatuur een spraakmakende wetenschapsmethode in werking heeft gezet.

Bibliografische gegevens