Essays in Labor Economics: In Honor of H. Gregg Lewis

Přední strana obálky
Gary Stanley Becker
University of Chicago, 1976 - Počet stran: 254

Bibliografické údaje