Euro-Par'98 Parallel Processing: 4th International Euro-Par Conference, Southampton, Uk, September 1-4, 1998 Proceedings

Pirmais vāks
Springer Science & Business Media, 1998. gada 19. aug. - 1157 lappuses
This book constitutes the refereed proceedings of the 4th International Conference on Parallel Processing, Euro-Par'98, held in Southampton, UK, in September 1998.
The Euro-Par'98 conference is organized in initially 23 workshops addressing all current topics in parallel processing ranging from hardware via software and algorithms to applications. The book presents a total of 134 revised papers selected from a total of 238 submissions from 33 countries. The selection of the papers is based on more than 850 individual reviews. The book presents the state of the art in parallel processing research and development.
 

Lietotāju komentāri - Rakstīt atsauksmi

Ierastajās vietās neesam atraduši nevienu atsauksmi.

Saturs

I
1
II
21
III
35
IV
47
V
55
VII
75
VIII
80
IX
92
LXXXVIII
618
LXXXIX
623
XC
627
XCI
637
XCII
648
XCIII
657
XCIV
667
XCV
674

X
102
XIII
113
XIV
126
XV
136
XVI
145
XVII
157
XVIII
165
XIX
173
XXII
181
XXIII
191
XXIV
193
XXV
206
XXVIII
216
XXIX
220
XXX
234
XXXI
244
XXXII
255
XXXIII
263
XXXIV
273
XXXVI
279
XXXVII
288
XXXVIII
297
XXXIX
299
XL
307
XLI
318
XLII
322
XLIII
328
XLIV
337
XLV
347
XLVI
352
XLVII
356
XLVIII
367
XLIX
373
L
377
LI
383
LIII
390
LIV
397
LVI
401
LVII
405
LVIII
411
LIX
413
LX
422
LXI
435
LXIII
445
LXIV
456
LXV
463
LXVI
470
LXVII
478
LXVIII
489
LXIX
501
LXX
503
LXXI
511
LXXII
519
LXXIV
526
LXXV
532
LXXVI
537
LXXVIII
543
LXXX
552
LXXXI
561
LXXXII
568
LXXXIII
576
LXXXIV
589
LXXXV
599
LXXXVII
608
XCVI
680
XCVII
686
XCVIII
696
XCIX
702
C
707
CI
718
CII
727
CIII
731
CIV
736
CV
740
CVI
745
CVII
749
CVIII
761
CIX
769
CX
778
CXI
786
CXII
791
CXIII
796
CXIV
802
CXV
810
CXVI
819
CXVII
829
CXVIII
840
CXIX
844
CXX
850
CXXI
861
CXXII
863
CXXIII
873
CXXIV
885
CXXV
890
CXXVI
895
CXXVII
904
CXXVIII
914
CXXX
921
CXXXI
931
CXXXIII
938
CXXXIV
942
CXXXVI
951
CXXXVIII
957
CXXXIX
965
CXL
968
CXLI
979
CXLII
987
CXLIII
991
CXLIV
997
CXLV
1008
CXLVI
1016
CXLVII
1027
CXLVIII
1038
CXLIX
1045
CL
1049
CLI
1055
CLII
1060
CLIII
1074
CLV
1087
CLVI
1099
CLVII
1102
CLVIII
1112
CLIX
1121
CLXI
1129
CLXIII
1138
CLXV
1147
CLXVIII
1151
Autortiesības

Bieži izmantoti vārdi un frāzes

Bibliogrāfiskā informācija