Expertní inženýrství v systémovém pojetí

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 592
Na trhu ojedinělá publikace s neobvyklým zaměřením představuje průvodce světem systémových metod a inženýrských oborů expertních analýz. Uznávaní autoři využívají zcela původní systémovou metodologii, v níž dominují systémový přístup a obsahově vytříbené základní a odborné pojmy. Kniha pojednává o řešení technických problémů, o současném inženýrství a novodobých inženýrských oborech. V systémovém pojetí analyzuje expertní inženýrství a na něho navazující inženýrství znalecké, bezpečnostní, rizik a jakosti. Čtenáře provází světem techniky – od řešení konstruktivních problémů až po podniky vytvářející technické artefakty. Je určena výzkumným pracovníkům, lidem z praxe i vysokoškolským studentům.
 

Vybrané stránky

Obsah

O autorech
10
Systémová metodologie
19
Inženýrství a novodobé inženýrské obory
165
Problémy ve světě techniky
411
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje