Extract wt de resolutien van de .... Staeten van Hollandt ende Zeelandt, over die in-ruyminghe van de commandurie van Haerlem spectierende tot die ridderlijcke ordre van Malta, welcke voorsz. resolutie ghenomen is binnen die stadtvan Haerlem den ix. Augusti ... 1577. Als mede twee extracten uyt de registers der resolutien van de ... Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ..., over die ... commandurie in den lande van Breda ghelegen, die naderhandt van sijn eminentie den heere Groot-meester van Maltha teghens andere acquivalente goederen aen sijn hoogheyt hoochloffelijcker memorie ghepermuteert is

Front Cover
1642 - 8 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information