Extradere

Front Cover
Larcier, Nov 16, 2009 - Law - 380 pages
0 Reviews

De uitlevering behoudt als een van de oudste onderwerpen van het internationaal strafrecht ook in de 21e eeuw een bijzonder actuele waarde. Nog steeds berichten media met de regelmaat van de klok over uitleveringszaken, waarbij deze vaak illustreren dat het overhandigen van een verdachte of veroordeelde aan een andere staat een bijzonder teer punt blijft.

Bovendien wordt de materie onophoudelijk verder ontwikkeld door de wetgever en de rechtspraak, waarbij niet enkel het Belgische maar ook het internationale rechtslandschap als standaard wordt genomen. Binnen de grenzen van de EU heeft bovenal de creatie van het Europees aanhoudingsbevel als vervanger van de uitlevering een grote omwenteling veroorzaakt.

De oprichting van supra- en internationale strafrechtscolleges heeft er dan weer voor gezorgd dat gans bijzondere procedures in het leven zijn geroepen om de overdracht van gezochte personen naar deze instellingen te regelen. Deze Europese en internationale rechtskaders hebben zulke afwijkende kenmerken ten overstaan van de klassieke uitleveringsregelen, dat deze laatste rechtstak nu in feite drieledig is geworden: het uitleveringsrecht sensu lato omvat het traditionele uitleveringsrecht sensu strictu, het overleveringsrecht van het Europees aanhoudingsmandaat en het overdrachtsrecht van het Internationaal Strafhof en van de Tribunalen.

Dit manuscript vormt een handboek ‘uitleveringsrecht’ in de brede zin van het woord. Het is een leidraad, nuttig voor practici en theoretici, waarin op relatief bondige maar niettemin volledige en actuele wijze,  een overzicht wordt gegeven en een analyse gemaakt van de rechtsregelen betreffende de traditionele uitlevering en het nieuwe rechtskader omtrent het Europees aanhoudingsbevel. Ook de heel eigen regelen betreffende de overdracht van gezochte personen aan het Internationaal Strafhof en de ad hoc-Tribunalen worden belicht. Met een kritische blik zullen duidelijk de gelijkenissen, verschilpunten en ontwikkelingen tussen de verschillende rechtsfiguren onderzocht worden en zal een evaluatie gemaakt worden van de status quo aan het begin van de 21e eeuw.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

About the author (2009)

Steven Dewulf is onderzoeker aan de faculteit rechten van de Universiteit Antwerpen, waar hij sinds 1 oktober 2007 een mandaat van aspirant bij het FWO-Vlaanderen bekleedt. Hij concentreert zich op het internationaal humanitair recht, internationale mensenrechten en het internationale strafrecht, waarbij de strijd tegen de terreur en het oorlogsrecht de hoofdthema's van zijn onderzoek vormen. Van zijn hand zijn reeds vele publicaties verschenen.

Bibliographic information