Fan sơ̄a: rơ̄ ʻĀsǣn Lūpǣng tō̜n plāi, Volume 4

Front Cover
Rōngphim Thai, 1918

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

40 other sections not shown

Other editions - View all

Common terms and phrases

ๆ ว่า 1วถา กน กบ กระ กวาม กํน กํบ การ การท กํา กิค ขนว่า คง คน ครํบ ควย ความ ค่อ คอ^ไม คอน คอนหถุย ค่อไป คํวย ค่าง ค่าง ๆ คาม เคอ เคอ มาถึ้ออง แค่ จดหมาย จริง จะ จาก จ่านายยาม ฉนน ฉํน เชอ เชา ซง ซฺผ เดอ ถง ถนน ถแปง ถ่วน ถำรวํค เถย แถว แถะ ทาง ท่าน ท่านหํวหนํา ทํา เท่า เท่านน แท่ เธ๋ย นก นน นอก นํ๋น นาฑ นาฬิกา ถ นํา ใน บเรนนา บอก เปน ไป ผถ ผม พค เพราะ เพราะฉนน ฟถอ ฟถอเรนถ ไฟวิถ ม-ไฟวิถ มองซิเออ มองซิเออ/เถอปรึ้เฟค มอรํนงคํน มํน์ มา มาคาม มาคามไฟวิถ มาเซอไร มาถออง มาร มารึ้ มารึ้ไฟวิถ เมอ ราว เรา วน ว่า วิถ เวเบอร ไวรํงกถา หถ่อน หถุย หนง หนึ้ง หย่ หย่า หรอ หรึ้อ หํอง หา หาก เหถ่านน เหมึ้อนกํน แห่ง อง อไร อา อารํแซนถุแปง เออ เอา ไอ เ เ เ^มอ เเกรํบ เเค่ เเถะ เเถํางน เเ แ คอนหถุย ใ แ

Bibliographic information