Finanční účetnictví veřejného sektoru

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 11. 1. 2019 - Počet stran: 608
S knihou získáváte úplný přehled finančního účetnictví ve veřejném sektoru. Problematika účetnictví není popisována citací zákona, vyhlášek a standardů, ale přehledným a vysvětlujícím textem, vhodným pro běžného uživatele. Jde o jedinou přehledovou knihu účetnictví veřejného sektoru na našem knižním trhu. Z obsahu vyberme kapitoly týkající se účtování příspěvkových organizací, obcí, měst a krajů, konsolidace ve veřejné správě a mnohé další zásadní oblasti pro veřejný sektor.
 

Obsah

Úvodem
7
Účetnictví
19
Účtování obecně
61
České účetní standardy
105
Mezinárodní účetní standardy
159
Všeobecné uznávané účetní zásady
185
Účtování příspěvkových organizací
195
Účtování obcí měst a krajů
289
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje