Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 10. 2013 - Počet stran: 560
Kniha představuje jedinečné komplexní dílo v oblasti měnové a kurzové politiky v České republice i ve světě. Jsou zde shrnuty rozsáhlé praktické zkušenosti autora z působní v centrální bance a ze stáží v zahraničních finančních institucích a na zahraničních univerzitách. Autor nejprve objasňuje nástroje měnové politiky, operační, zprostředkující a konečný cíl měnové politiky a režim cílení inflace. Následují části o transmisním mechanismu a měnových politikách v řadě významných zemí. Část věnovaná kurzové politice popisuje měnový trh, režimy měnových kurzů, cizoměnové intervence, platební bilanci, úlohu zlata, dolarizaci a měnové krize.
 

Obsah

Úvodní slovo autora
11
1 Měnová politika
15
11 Podstata měnové politiky
16
12 Nástroje měnové politiky
23
13 Operační cíl
50
14 Zprostředkující cíl
70
15 Konečný cíl
84
16 Cílení inflace
114
118 Perspektivy měnové politiky
319
119 Závěr
328
2 Kurzová politika
333
22 Měnový trh
345
23 Metody stanovení rovnovážného měnového kurzu
361
24 Režimy měnových kurzů
368
25 Cizoměnové intervence
391
26 Platební bilance
408

17 Transmisní mechanismus měnové politiky
125
18 Nezávislost měnové politiky
145
19 Pravidla měnové politiky
155
110 Měnová politika Fedu
160
111 Měnová politika Eurosystému
201
112 Měnová politika Bank of Japan
231
113 Měnová politika Bank of England
244
114 Měnová politika České národní banky
267
115 Měnová politika čnské lidové banky
292
116 Koncentrace finančního majetku
295
117 Poslední finanční a hospodářská krize
309
27 Zlato
422
28 Daň z finančních operací
440
29 Dolarizace
443
210 Kurzová politika České národní banky
451
211 Měnové krize
468
212 Závěr
496
Literatura
499
Slovníček
509
Rejstřík
555
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje