Financial Management in the Philippine Setting: Text and Cases

Harapang Pabalat
AFA Publications, 1985 - 826 mga pahina

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat