Finsk tidskrift, Volume 18

Front Cover
Föreningen Granskaren, 1885
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 92 - Per me si va nella cittä dolente: Per me si va nell'eterno dolore: Per me si va tra la perduta gente».1) De dölja sina ögon, de vrida sina händer, de skrika af ångest och förtviflan.
Page 15 - Uti vårt konungarike och dess underliggande länder skola alla bekänna sig, endast och allena, till den kristeliga lära och tro, som är grundad uti Guds heliga ord, det gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, och författad uti de tre hufvud-symbolis, Apostolico, Nicleno och Athanasiano, jämväl uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen af år 1530...
Page 414 - Denna visshet upphöjer ock kristendomen över allt annat; »min lärdom», säger Kristus, »är icke min, utan hans som mig sänt haver ; vilken som vill lyda hans vilja, han varder förnimmande, om denna lärdom är av Gudi»; — och på denna moraliska visshet lägger, framför alla, Johannes högsta vikt: »Det är kärleken till Gud, att vi hålle hans bud.
Page 268 - Ät verlden sin förskrifning på en man: Och denne var er make. — Se nu hit, Se, denne är er make, lik ett brandax, Förpestande sin broder. Har ni ögon? Ni betade...
Page 327 - Ingen hafver någon tid sett Gud. Ende Sonen, som är i Fadrens sköte, han hafver det kungjort, Joh.
Page 283 - Had old Hippocrates, or Galen, That to their books put med'cines all in, But known this secret, they had never (Of which they will be guilty ever) Been murderers of so much paper, Or wasted many a hurtless taper ; No Indian drug had e'er been famed, Tobacco, sassafras not named ; Ne, yet, of guiacum one small stick, sir, Nor Raymund Lully's great elixir.
Page 419 - Jag lät ropa: i gevär! och slå trumman som för en kunglig prinsessa. Majoren vid regementet, en tvärvigg, som aldrig egnat skönheten någon hyllning, frågade mig, om jag hade blifvit galen. Jag svarade, att i mina ögon grefvinnan L. uppvägde alla verldens drottningar och prinsessor. Derpå lät han sätta mig i arrest. Konungen, som fann att jag i sak icke hade så orätt, utan endast i form, lät likväl straxt sätta mig på fri fot.
Page 273 - Hur oerhördt att denne gycklarn kunde blott i en dikt, en dröm om lidelse, sin själ så tvinga efter eget tycke, att vid dess kamp* hans anlet bleknade ! Hans öga tåradt, vildhet i hans blickar, hans stämma bruten och hans hela väsen i diktad smärta klädt! Och detta allt för ingenting, för Hecuba! Hvad är väl hon för honom, han för henne...
Page 422 - Schröderheim, både mig med- och ovetande, gjorde flera affärer i mitt namn, och jag stod i publiken på samma lista som han bland grace-försäljare. Mindre yr och oförsigtig, hade jag förr kommit ifrån denna stora och skadliga oordning; men jag, som syndare en général, sköt upp min förbättring till lägligare tillfälle...
Page 194 - Rusthäll i Hirfsala öö eller på något annat godt ställe, och ingalunda låta thet af Norman ytterligare upfostras. Åbo d- 31 Julii 1751. Jean Georg Lillienberg. Joh. Browallius. » Under denna stränga uppsigt, hvilken i många...

Bibliographic information