Finska språkets satslära

Front Cover
Lillja, 1860 - Finnish language - 124 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 31 - Declarandi, då latinet har tvenne Accusativer eller tvenne Nominativer med utsatt eller underförstådt "esse," samt äfven svenskan vanligtvis ordet "vara
Page 8 - Vid dess nuvarande skick kan man antaga, att den eller det, hvarom handlingen utsäges, står såsom totalt subjekt.
Page 82 - Äfven i allmänhet, då subjektet är pronomen personale, uttryckes det genom suffix med eller utan Genitivus af pronomen.
Page 81 - Verbalkonstruktioner äro de, uti hvilka en bisats med sin konjunktion ersättes medelst kasus af en nominalmodus.
Page 89 - Aktivi, denna helt och hållet bortlemnas, i hvilkct fall bisatsens subjekt fogas till hufvudsatsens verbum såsom 88 objekt (vid aktivum) eller subjekt (vid passivum), samt det fria predikatet står i Translativus (enl.
Page 109 - Siw* len fen aftan fctytoän fuomefftftn ftrjoittaa, jag tror att det går an att skrifva den saken äfven på finska, jätten tätytyt lutoata teljbå tornen tn*itt)£, han måste låfva att göra ett annat försök.

Bibliographic information