Fiscale Rechtspraakoverzichten BTW 1999-2004

Front Cover
Jan van Besien, VZW Fiskofoon,
Larcier, Oct 26, 2006 - Law - 334 pages
0 Reviews

Dit overzicht sluit aan bij het†Rechtspraakoverzicht 1971-1998 en biedt een volledige samenvatting van de Belgische rechtspraak en de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake BTW gepubliceerd in de periode 1999 tot en met 2004.

De auteurs hebben de rechtspraak aldus gegroepeerd en besproken dat de trends worden bloot gelegd. Het gaat om een onmisbaar dagelijks werkinstrument voor elke BTW-specialist, enig in zijn soort.

Bijzondere aandacht werd besteed aan de Europese rechtspraak die de laatste jaren enorm aan belang heeft gewonnen. Een analytisch register van Europese rechtspraak vergemakkelijkt het opzoekwerk hierbij.

Een thematische rangschikking die de structuur van het BTW-Wetboek volgt, waarborgt de toegankelijkheid tot de relevante rechtspraak inzake BTW. Bovendien wordt het werk ontsloten door†een dubbel register (chronologisch en alfabetisch).

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Hoofdstuk u Belastingplicht
5
Voorwaarde van zelfstandigheid
11
Werkingssfeer Levering van goederen en diensten
17
Diensten varia
25
Verhuur stallen en onderhoud paarden
29
Onroerende verhuur vs recht om een beroepswerkzaamheid uit
32
Tussenpersonen
35
Complexe diensten
42
Voorwaarden en tijdstip van de uitoefening van het recht op aftrek
131
Aftrek van BTW geheven van autokosten door een gemengde of een gedeeltelijke BTWbelastingplichtige
132
Verhuur van automobielen Specifieke economische activiteit
133
Concept Voertuigen voor dubbel gebruik
136
Aftrekbeperking versus de Zesde BTW Richtlijn
138
Terbeschikkingstelling van voertuigen als volgwagens van
140
Bijkomstige financiŽle verrichtingen
146
Herziening vs ab initio gemengd gebruik
152

Kortingsbonnen geldterugbonnen
49
Minimummaatstaf van heffing
57
Ereschuld
58
Hoofdstuk Vu Vrijstellingen
73
Vrijstellingen zonder recht op aftrek
86
oefenen
99
Onroerende verhuur en bergruimte voor de opslag van goederen
105
Onroerende verhuur vs het recht op toegang
106
Tolweg
107
Vruchtgebruik
109
FinanciŽle diensten
110
Verzekeringsverrichtingen
112
Kansspelen en weddenschappen
115
Aftrek van BTW
117
BTWbelastingplicht en de intentie tot het stellen van belastbare handelingen Voorafgaande handelingen
118
Verband tussen de verschuldigdheid en de aftrek van BTW Geen complementariteit
119
Bestemmingsbeginsel
122
Carrouselfraude
123
Onmiddellijk recht op aftrek
124
Grensoverschrijdende elementen mogen het recht op aftrek niet beÔnvloeden
125
Nood aan factuur voor aftrek van BTW
129
Ten onrechte aangerekende BTW Werk in onroerende staat
130
Hoofdelijke aansprakelijkheid
158
Gemeenschappelijke forfaitaire regeling voor
163
Een geheel van bepaalde gewichtige en met elkaar
169
Het verschaffen van inlichtingen aan de administratie
175
Douanecontrole
182
Strafrechtelijk karakter van de administratieve sancties
193
Spontane rechtzetting
199
Beoordeling van de verschuldigde BTW bij verzet tegen dwangbevel
206
Schorsing van het strafproces ingevolge een fiscaal geschil
207
Hoofdstuk Xffl Teruggaaf
213
Kantonnement alternatief voor inhouding?
219
Vergunning maandelijkse teruggaaf
225
Verjaring
231
Vervolgingen en gedingen Rechten en voorrechten
237
Boeten Toetsing door rechterlijke macht
238
Dwangbevel
244
Voorrechten en hypotheken
250
Consignatiemotivering
256
Ondertekening verzoekschrift cassatie
262
Europees recht
269
Burgerlijk recht
273
Copyright

Other editions - View all

Common terms and phrases

About the author (2006)

Advocaat bij de balie te Brussel (Loyens & Loeff†Advocaten)

Bibliographic information